Brua over Svarhammerelva

Foto: Bjarne J Aronsen

Brua stenges i sommer.

Brua over Svarthammerelva ved Sorjus stenges i sommer på grunn av store skader. Det er ikke forsvarlig å bruke brua. Stien vil bli merket om slik at man bruker vadestedet nedenfor brua.