Årsmøte

Foto: Bjarne J Aronsen

Årsmøte 14. april på SKS Arena

SOT avholder sitt årsmøte 14. april, kl 18.00 på SKS Arena, på Fauske.

Det blir vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet er avsluttet, blir det historisk kåseri ved Kjell Bakken.

På grunn av koronarestriksjoner må de som ønsker å delta melde seg på innen 11. april til Tore Okkenhaug.
Enten via e-post til: tore.okkenhaug@sbnett.no eller som SMS til tlf 91131286.

Vel møtt 😊