SOT er tildelt Frivillighetsprisen for 2016

Foto: Per-Ludvig Mosti

Under arrangementet "Jul i Fauske" mottok Sissel Ellila frivillighetsprisen for 2016 på vegne av SOT.

Styret for Fauske Frivilligsentral, som er jury for frivillighets-prisen, har gitt følgende begrunnelse for at Sulitjelma og omegn turistforening skal tildeles Frivillighetsprisen i Fauske for 2016.

• Foreningen er åpen for alle, og terskelen for å bli med på aktivitetene som tilbys er lav. Turistforeningen krever verken dyrt utstyr eller medlemskontingent for å delta på aktivitetene.

• Fauske er en folkehelsekommune og er det med stolthet vi tildeler Sulitjelma og Omegn Turistforening årets lokale frivillighetspris. Det arbeidet de tilrettelegger for i form av aktivt friluftsliv gjennom sitt lavterskeltilbud er til glede for oss alle og i alle aldre.

• Selv om turistforeningen tilrettelegger for korte og lette turer som er tilpasset alle, så tilbyr de også turer for de som ønsker større utfordringer eksempelvis til noen av toppene i distriktet. Slike turer er de årlige turene til Sulitjelmakongen, Saulo og Sorjus.

• For å vekke turinteressen for unge er «OPPTUREN» en fjelltur på vårparten for alle ungdommer som går i åttende klassetrinn i Fauske og Sørfold. Elever fra Valnesfjord, Straumen, Sulitjelma og Fauske deltar og det kan være så mange som 150 deltakere. Barnas turlag er en annen slik aktivitet som arrangeres jevnlig.

• Turistforeningene er kjent for sine hytter. Sulitjelma og Omegn Turistforening har i alt ni hytter til utlån / leie. Dette er svært mange i forhold til antall medlemmer og alt er bygd og vedlikeholdt på dugnad. Under landsmøtet til Turistforeningene ble det orientert om at Sulitjelma og Omegn Turistforening er nummer to i Norge i dugnad i forhold til medlemstallet.

• I 2014 påtok Turistforeningen å videreføre den tradisjonelle og populære Fjelltrimmen med 12 klippeposter på ulike steder i kommunen. I årets Folkehelseuke var de med å arrangere tre-toppturen.

• Vi setter pris på alle de timene frivillig arbeid som Sulitjelma og Omegn Turistforening utfører til nytte for svært mange.

Skrevet av Bjarne J Aronsen 12. desember 2016