Barnas TURLAG SOT

Alle barn mellom 0 og 12 år kan bli medlem i Barnas Turlag

(kr 80,- pr år).
Som medlem overnatter du gratis på SOTs hytter dersom du er i følge med et voksent medlem.

Du kan gjerne være med på våre aktiviteter også dersom du ikke er medlem.