FJELLTRIM 2018/19

Velkommen til

Sulitjelma & Omegn Turistforenings ”Fjelltrim,”
1.5.2018 – 31. mars 2019.

Rutebeskrivelsene i turoversikten er ment som forslag, det kan finnes andre traseer enn de som er nevnt.

Ved hvert av de 12 turmålene er det rød klippetang og et skilt med SOT-logo og merket ”FJELLTRIM”. Skiltene er røde og i metall  

Klippekort/turbeskrivelser kan hentes på Servicetorget og G-sport på Fauske.

Vanskelighetsgrad: * Lett tur, ** middels krevende tur, *** Krevende tur

Annen informasjon:

  • Diplom til alle som gjennomfører fjelltrimmen: Dvs voksne f.o.m. 16 år og eldre, med minst åtte turer, og barn/ungdom under 16 år med 6 turer.
  • Trekning av 2 gavekort for gratis overnatting i ei av SOT sine hytter.
  • Klippekortet leveres servicetorget eller sendes: Sulitjelma og Omegn Turistforening, PB 300, 8201 Fauske. Frist 1.4.2019. Husk navn og tlf.
  • Sesongen 2018/19 har 3 nye poster, som erstatter 3 poster fra i fjor.
  • Kartutsnittene vi har brukt her er hentet fra div. turkart og boka ”På tur i Fauske og Saltdal”. Norgeskart.no er brukt på post 2
  • Kartanvisningene bak hver postbeskrivelse er eksempler. Nye gode kart er bl.a. turkartene Sulitjelma og Junkerdal Nasjonalpark, Sulitjelma-Saltfjellet og Sjunkhatten Nasjonalpark. Salten Friluftsråd kan gi opplysning om hvor disse kartene kan kjøpes (tlf 75548600, e-post:friluftsradet@salten.no). norgeskart.no kan lastes ned gratis. 

TURMÅLENE:

Nr

Turmål

Kartblad

1

Skjeltersjåen i Hauanmarka. Ca 4km t/r *. Start fra ny p-plass ved veien mellom Hauan og Finneid. Følg godt opptråkket sti, først svakt stigende nordover, så brattere (flere mulige stier) mot øst, til åpent fjellterreng der Skjeltersjåen står (åpen dør). Kan også starte fra Finneid skole, Posten ligger til venstre for stien.

2129 IV Fauske

2


Holtanlia vanninntak. Ca 5-8km t/r** Start ved bunnen av slalåmbakken, følg den oppover til topps, og fortsett mot SSØ til vanninntaket ved dam. Kan også starte som i post 1, fortsett da på sti forbi Sjeltersjåen, følg stien ute på brinken mot nord-øst til vanninntaket øverst i Holtanlia.

2129 IV Fauske el skriv ut fra Norgeskart

3

Ny

Svartvatn. Gapahuken. Start fra Arsenalet eller Klungsetstua og følg først lysløypa, så sti mot nordøst i retning Tverrå. Kan også starte fra Tortenlia og gå rett opp derfra.

2129 IV Fauske

4

Storlivarden**, (200 moh). Start fra gammelskola på Holstad, følg sti som starter ved avkjørselen fra Rv80. Noe bratt stigning i starten opp til myrdrag. Videre i kanten av myrområdet – delvis kloppet - til varden på toppen. Alternativ retur øst for Veltskarvatn  og Grønlituva(196). Ca 5km t/r.

2029 I  Valnes-fjord

5

Alvenes, ytterst, ved veis ende.* Valnesfjord. Ta av fra gamle riksvei 80 mot ”Nes” (Alvenes). Parker ved militærbrakker. Følg stort sett tørr kjerrevei videre mot vest, helt til veis ende ved fyret. Ca 5 km t/r.

2029 I

Valnes-fjord

6

Kleivtoppen v. Røvika, 322 moh.** Helt øst i Røvika starter turen. Gå gangvei under ny rikvei 80, så til høyre ca 100 m til grind i gjerdet. Følg tydelig sti noe bratt og jevnt stigende oppover mot sørøst/øst til åpent terreng. Der du har utsikt mot bl.a. Steinfjell og Storsteinfjell dreier stien mot venstre (nord) til varden på toppen. Parkering ca 200 m øst for avkjørsel til Røvika. Fin høsttur. 3,5km t/r2129 IV Fauske

7


Krytja. 5km t/r * Parker ved Leivset ungdomshus ved E6. Kryss E6 litt sør for ungdomshuset. Følg først vei mot Leivsetbanen, etter ca 200m tas 1. vei til høyre mot NØ til veis ende. Derfra går sti opp, så ned og opp til post 7 litt før toppen. Retur: Gå videre på sti over toppen og ned på vei og til Leivsetbanen

2129 III

Rognan

8

Veten naturreservat, Øynes**. Turen kan legges som rundløype på kupert sti rundt kuplene. Start fra 2 mulige P-plasser, begge m infotavle. Den østlige ligger 2,9 km fra R 80 langs veien mot Øynes, den andre 1,3 km lenger vest (herfra følg klopping over myra). Post 8 ligger på stiens høyeste punkt (ved benk og med utsikt mot vest og nord).


2129 III Rognan

9

Ny

Furuhaugen, skoletomta *. Start fra Sulisveien (fv830), på andre sida av og litt øst for,  Avilonfyllinga (parkering). Følg tursti mot sør oppover, forbi gapahuken (knapt halvveis). Hist. gruveomsåde med flere infoskilt. Litt etter Stigerboligen tas sti mot venstre der det er midlertidig merket litt med plastbånd. Klippetang festet ved infotavla på skoletomta.

2129 II

Sulitjelma

og2129III

10

Ny

Den gamle Mavasstien ** Start fra Tjorvihytta på sti mot Mavas. Klippetang v stien, oppe på høden. Eller (lengre tur):  Gå fra parkering v Stilla/ Balvannsveien der Dorrostien starter. Etter ca300m v skilt tas dårligere (men merket) sti mot Mavas/Tjorvi. Ved neste stikryss med skilt tas dårlig sti (men merket)  først opp på høyden, så ned til fjelltrimposten.

2129 II

Sulitjelma

11


Sagmo, tusenårsstedet/bålplass sør-vest for Sagmo**. Gå god sti/dårlig vei fra Jakobsbakken til Sagmo. Fra bom før rødt hus følges etter hvert bratt sti opp  i retning Villumsvannet. Etter ca 500 m tas av skrått til venstre fra Villumsvann-stien, gå mot sør et par hundre meter helt ute på brinken (posten ligger på Ankernærmeste brink ovenfor Sagmo) til fin utsiktsplass og bålplass.

2129 II Sulitjelma

12


Gudrunfjellet, varde 1077m.*** 12 km t/r. NB! Kjør til Ny-Sulitjelma Fjellstue, følg T-sti derfra i retn Sorjus opp den vestlige lia av Gudrunfjellet (NB på mange kart står det feilaktig «Tverrfjellet») til vanninntak (lite hus) helt oppe på fjellet der det flater ut (hit kan man også kjøre når veien er snøfri, ca aug/sept). Herfra forlates T-stien slik: Gå bratt opp lia mot sør til du kommer opp på Gudrunfjellet, følg så fjellplatået mot øst til den østligste varden, (på kart avmerket som høyde 1077).  Fin sommertur/høsttur i klarvær.

2129 II Sulitjelma

2229 III

Lomi-vatnet

GOD TUR!