Hytteregler

  • Hyttene kan brukes av både medlemmer og ikke-medlemmer
  • Skriv deg inn i protokollen ved ankomst. Kun da har du rettigheter i hytta
  • Personer som allerede har minst en ovenatting på hytta må overlate sin sengeplass til nyankomne ved plassmangel
  • Hund på hytter: Følg anvisning på den enkelte hytte. Hund skal aldri i sofa eller seng.
  • Gjør rent på hytta førdu drar videre
  • Fyll opp med ved før du dra videre
  • Ha det hyggelig på hytta :)