saltenkalenderen 2022


Saltenkalenderen 2022 skal gis ut for 32. gang, og Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) og  Bodø og Omegns Turistforening (BOT) håper at det også i år kommer inn mange flotte bilder fra mange fotografer. 

De som er så heldig å få med et bilde i kalenderen, får en utstillingsplass for bildet sitt som blir lagt godt merke til, samt en liten oppmerksomhet fra de to foreningene.

Frist for innsending: 31. mai 2021.

Les retningslinjene under og legg spesielt merke til navnsetting av bildene. Det vil spare oss for mye arbeid.
Legg også med navn og adresse, dette glemmer mange.

Følgende retningslinjer gjelder for å delta: 

 • Vi trenger både store og små bilder til kalenderen.
 • Bilder hvor man kan kjenne seg igjen er mest aktuelt som stort bilde i kalenderen.
 • De små bildene kan ha andre tema.
 • Det er fint om det er personer i bildene, men det er ikke noe krav.
 • Bildene må ha lokal tilknytning til de respektive aktivitetsområdene for turistforeningene SOT og BOT.
 • Erfaringsmessig kommer det inn flest bilder tatt i sommerhalvåret, så vi oppfordrer fotografene til å finne fram bilder tatt andre deler av året, spesielt i mørketiden.

Formelle krav til bildene: 

 • Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert.
 • Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
 • Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare.
 • Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.
 • Bilder som har vært publisert i andre kalendre eller  konkurranser kan ikke være med.

Tekniske krav til bildene: 

 • Bildene må være i liggende format.
 • Bildene må være i så stor oppløsning som mulig og i jpg-format.
 • Bildefilene må ha følgende navnestandard: Sted Fotograf Nr
 • Sted: Hvor bildet er tatt
 • Fotograf: Navn på fotograf
 • Nr: Løpenummer på bildene som sendes inn, fra 1 til 6.
 • Eksempel 1: Saltfjellet Ola Nordmann 2.jpg
 • Eksempel 2: Keiservarden Kari Nordmann 6.jpg


Følgende informasjon om hvert enkelt bilde må oppgis i e-post eller vedlegg: 

 • Hvem som har tatt bildet, med kontaktinfo epost og mobiltelefon.
 • Hvor bildet er tatt.
 • Når bildet er tatt.
 • Evt navn på personer som er identifiserbare.
 • Evt foreldrenes samtykke på barns vegne.
 • En god og beskrivende billedtekst blir positivt mottatt


Innsending av bilder:

 • Hver deltager kan sende inn maksimalt 6 bilder.
 • Bildene sendes som vedlegg i e-post til saltenkal@gmail.com
 • Husk å oppgi din postadresse i tilfelle du får ditt bilde i kalenderen.


Lykke til med fotografering – evt. letingen i arkivet.