Styret

Klikk her for å skrive tekst.

Navn Rolle
Einar Schilliås Styreleder
Bjarne J Aronsen Nestleder
Tore Okkenhaug Sekretær
Marita Nordal Styremedlem/Sotkjelen
Siv Værnes Kasserer
Vigdis Åkerli Styremedlem
Gunvald Pedersen Styremedlem
Tor Håkon Bjørnli 1. varamedlem
Anne Karin Dragland 2. varamedlem
Kari JohansenKari Johansen 3. varamedlem
Per Asbjørn Andersen Revisor
Per Kristen Løkås Revisor